Atbalsts

Iepirkšanās noteikumi

Iepirkšanās noteikumi

Apmaksas veidi

Zegul Kayaks OÜ interneta veikalā tiek izmantots Maksekeskus modulis. Norēķinu valūta ir EUR (eiro)

Zegul Kayaks OÜ ir personas datu pārzinis, Zegul Kayaks OÜ maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus nosūta pilnvarotam apstrādātājam Maksekeskus AS.

Atlaižu kuponi

Zegul Kayaks OÜ interneta veikalā tiek izmantoti atlaižu kuponi, ar kuriem var saņemt atlaidi konkrēta produkta, produktu grupas vai visa groza summai. Atlaižu kuponi var būt spēkā gan procentuāli, gan uz kupona norādītās summas apmērā. Atlaižu kuponu atlaides apmēru, kuponu derīguma termiņu un lietošanas noteikumus nosaka Zegul Kayaks OÜ.

Zegul Kayaks OÜ patur tiesības jebkurā laikā mainīt atlaižu kuponu atlaides apmēru, kuponu derīguma termiņu un lietošanas noteikumus.

Tirdzniecības līguma darbības laiks, informācija par preci un cenu

Pārdošanas noteikumi ir spēkā, iegādājoties preces Zegul Kayaks OÜ interneta veikalā. Zegul Kayaks OÜ interneta veikalā pārdodamo produktu cenas ir norādītas pie produktiem. Cenai pievieno maksu par preces piegādi. Preces piegādes maksa ir atkarīga no pircēja atrašanās vietas un piegādes maksa tiek pircējam norādīta pasūtījuma noformēšanas laikā. Informācija par preci ir norādīta Zegul Kayaks OÜ interneta veikalā tieši pie preces.

Pasūtījuma noformēšana

Lai pasūtītu preci, izvēlētie produkti ir jāpievieno grozam. Lai noformētu pasūtījumu, ir jāaizpilda pieprasītie datu lauki, kā arī jāizvēlas vēlamais produktu piegādes veids. Pēc tam uz ekrāna tiek norādīta maksas summa, kas ir jāsamaksā, izmantojot bankas saiti. Līgums stājas spēkā, kad apmaksājamā summa tiek saņemta Zegul Kayaks OÜ interneta veikala norēķinu kontā. Ja pasūtīto preci nav iespējams piegādāt, jo prece ir beigusies vai cita iemesla dēļ, pircēju par to informē, tikko iespējams, un samaksāto naudu (t. sk. preces piegādes izdevumus) atmaksā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas.

Piegāde

Preces tiek sūtītas uz šādām valstīm: Latvija

Piegādes partneris ir Omniva. Preces nosūtīšanas izdevumus sedz pircējs un atbilstošā informācija par cenu ir norādīta pie nosūtīšanas veida. Igaunijas teritorijā noliktavā esošie sūtījumi nonāk pircēja norādītajā galamērķi 10 darbdienu laikā kopš pārdošanas līguma spēkā stāšanās; Pasūtītie un pēc pasūtījuma izgatavotie sūtījumi – 4-6 nedēļu laikā.

Atkāpšanās no pirkuma kārtība

Ja pasūtītā prece nebija Jums piemērota un Jūs vēlaties no atgriezt, lūdzam par to informēt mūsu klientu servisu, rakstot uz e-pasta adresi contact-ne@taheoutdoors.com. Visām precēm ir spēkā 14 dienu atgriešanas tiesības, sākot ar preces saņemšanas brīdi. Produktam jābūt nelietotam un iepakojumā / ar uzlīmēm. Atgriezt varat vai nu pa pastu, vai nogādājot mūsu rūpnīcā Aiandi tee 21, Viimsi, Igaunija. Atgriešanas pasta izdevumi netiek kompensēti. Kompensē piegādes izdevumus. Nauda tiek atmaksāta 4 darbdienu laikā. Visas mūsu preces pirms nosūtīšanas tiek rūpīgi pārbaudītas. Ja Jūs tomēr atrodat produktu ar defektu, lūdzam par to nekavējoties informēt, rakstot uz adresi contact-ne@taheoutdoors.com

Pretenzijas iesniegšanas tiesības

Zegul Kayaks OÜ interneta veikals atbild par pircējam pārdotās preces neatbilstību līguma nosacījumiem vai trūkumiem, kas bija jau lietas nodošanas brīdī, un kas parādās līdz divu gadu laikā no preces nodošanas pircējam. Šī termiņa pirmo sešu mēnešu laikā kopš lietas nodošanas pircējam pieņem, ka trūkums bija jau lietas nodošanas laikā. Atbilstošā pieņēmuma atspēkošana ir Zegul Kayaks OÜ interneta veikala pienākums. Pircējam ir tiesības, parādoties trūkumam, vērsties, vēlākais, divu mēnešu laikā pie Zegul Kayaks OÜ interneta veikala, nosūtot e-pasta vēstuli uz adresi contact-ne@taheoutdoors.com vai zvanīt uz tālruni: +372 600 8969

Zegul Kayaks OÜ interneta veikals neatbild par trūkumiem, kas ir radušies pēc preces nodošanas pircējam. Ja Zegul Kayaks OÜ interneta veikalā iegādātai precei ir trūkumi, par kuriem atbild Zegul Kayaks OÜ interneta veikals, interneta veikals labo vai aizvieto preci ar trūkumu. Ja preci nav iespējams ne labot, ne aizvietot, Zegul Kayaks OÜ interneta veikals atgriež pircējam visus ar pārdošanas līgumu saistītos maksājumus. Zegul Kayaks OÜ interneta veikals uz patērētāja iesniegtu sūdzību atbild rakstiski vai rakstiski reproducējamā formā 15 darbdienu laikā.

Tiešais mārketings un personas datu apstrāde

Zegul Kayaks OÜ interneta veikals izmanto pircēja ievadītos personas datus (t. sk. vārds, tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese, bankas rekvizīti) tikai pasūtījuma apstrādei un preces nosūtīšanai pircējam. Zegul Kayaks OÜ interneta veikals nosūta personas datus pārvadājuma pakalpojumu sniedzošajam uzņēmumam, lai piegādātu preci. Zegul Kayaks OÜ interneta veikals sūta pircējam jaunumus un piedāvājumus uz pircēja e-pasta adresi tikai tādā gadījumā, ja pircējs ir izteicis šādu vēlmi, ievadot interneta vietnē e-pasta adresi un paziņojis par savu vēlmi saņemt tiešā pasta paziņojumus. Pircējam ir iespējams atteikties no uz e-pastu sūtāmajiem piedāvājumiem un jaunumiem jebkurā laikā, informējot mūs par to ar e-pasta starpniecību vai ievērojot piedāvājuma e-pastā esošos norādījumus.

Strīdu risināšana

Ja pircējam ir pretenzijas pret Zegul Kayaks OÜ interneta veikalu, tās ir jānosūta uz e-pasta adresi contact-ne@taheoutdoors.com vai jāzvana uz tālruņa numuru: +372 600 8969. Ja pircējs un Zegul Kayaks OÜ interneta veikals nespēj atrisināt strīdu vienošanās ceļā, pircējam ir iespējams vērsties Patērētāju strīdu komisijā.

Patērētāju strīdu komisijas kompetencē ir risināt strīdus, kas izriet no līguma, kas ir noslēgts starp pircēju un interneta veikalu.

Pircēja sūdzības izskatīšana komisijā ir bez maksas. Pircējs var vērsties Eiropas Savienības patērētāju strīdus risinošajā platformā.