Atbalsts

Privātuma politika

Šie Privātuma noteikumi tiek piemēroti, kad Jūs izmantojat interneta vietni www.taheoutdoors.lv

Interneta vietnes izmantošanu uzskata par Jūsu piekrišanu šiem Privātuma noteikumiem.

Personas datu vākšana un lietošana

Personas dati ir dati, kurus Zegul Kayaks OÜ vāc, pildot ar privātpersonu noslēgtu līgumu, vai arī, lai sazinātos ar viņu.

Pastāvīgā klienta personas datu vākšana var notikt šādos veidos:

– ievadot kontaktinformāciju (t. sk. tavs vārds, personas kods, pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, vēlamais saziņas veids) mūsu interneta vietnē vai citur (piem., veikalos);

– izmantojot interneta vietni no klienta konta informācijas vai no sīkdatnēm (cookies), veicot attālinātu pirkumu vai pasūtījumu mūsu veikalā vai e-veikalā, saglabājot personas kontaktinformāciju vai datus par iepirkšanās izvēlēm (Zegul Kayaks OÜ var lūgt konkrētās interneta lapas zonās brīvprātīgi ievadīt personas datus un personisko informāciju. Pieprasītie personas dati var saturēt vārdu, adresi, pasta indeksu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un citus datus).

Citu datu vākšana

Vācam arī nepersonalizētus datus – datus, kurus nevar tieši saistīt ar vienu konkrētu personu (dzimums, vecums, valodas izvēle, atrašanās vieta).

Varam vākt arī datus par vispārinātu klientu darbību mūsu veikalos un interneta vietnē. Šie dati tiek vākti un izmantoti, lai mēs varētu klientiem nosūtīt lietderīgāku informāciju un mēs varētu uzzināt, kādas interneta vietnes daļas, produkti un pakalpojumi ir visinteresantākie. Kopsavilkuma dati šajā privātuma politikā tiek uzskatīti par nepersonalizētiem datiem.

Savākto personas datu izmantošana

Ar savākto personas datu palīdzību varam informēt klientus par Zegul Kayaks OÜ produktu jaunumiem, akcijām un notikumiem. Klients, kurš nevēlas būt mūsu jaunumu saņēmēju sarakstā vai saņemt paziņojumus par viņu iespējami interesējošiem produktiem, var jebkurā laikā izdzēst sevi no adresātu grupas. Klientam ir iespējams atteikties no uz e-pastu sūtāmajiem piedāvājumiem un jaunumiem, informējot mūs par to ar e-pasta starpniecību vai ievērojot piedāvājuma e-pastā esošos norādījumus, kas ir vēstules apakšā. Savāktos datus izmantojam arī preces piegādei un pret klientu uzņemto saistību izpildei.

Labākai klienta apkalpošanai Zegul Kayaks OÜ var sniegt informāciju par atsevišķiem lietotājiem trešajai pusei, kas sniedz Zegul Kayaks OÜ pakalpojumus, kā arī ir ar līgumu apņēmusies saglabāt sniegtās informācijas konfidencialitāti. Trešā puse ir, piemēram, mūsu partneris, kura uzdevums ir e-veikalā pārdodamo preču transports.

Jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi

Jums ir tiesības saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi personas datu aizsardzības likumā un citos likumos noteiktajā apmērā. Jums ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes pārtraukšanu un personas datu labošanu, slēgšanu, dzēšanu un pārnešanu. Ja uzskatāt, ka, apstrādājot personas datus, tiek pārkāptas Jūsu tiesības, Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā, ja likumā nav noteikta cita apstrīdēšanas kārtība. Jums var arī būt tiesības pieprasīt kaitējuma atlīdzināšanu saistību tiesību likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Personas datu aizsardzība

Zegul Kayaks OÜ veic visus piesardzības pasākumus (t. sk. administratīvus, tehniskus un fiziskus pasākumus) klienta personas datu aizsardzībai. Piekļuve datu grozīšanai un apstrādei ir tikai īpaši pilnvarotām personām.

Sīkdatnes

Interneta veikala funkcionalitātei tiek izmantotas sīkdatnes jeb maza apjoma datnes ar pirkumu un klienta informāciju, kas tiek uzglabātas lietotāja datorā. Sīkdatnes lapā kā trešā puse izmanto arī Google Analytics, kā mērķis ir interneta veikala apmeklētības statistikas vākšana. Sīkdatņu dzēšanai iepazīstieties ar sava interneta pārlūka norādījumiem. Sīkdatnes ar groza un klienta informāciju tiek dzēstas pēc maksājuma veikšanas, kad atgriežas interneta veikalā no maksājuma risinājuma pakalpojuma sniedzēja lapas, kā arī pēc sīkdatņu termiņa notecēšanas, kas ir atkarīgs no interneta pārlūka iestatījumiem.

Drošība

Visi klienta personas dati, kas tiek uzzināti Zegul Kayaks OÜ e-veikala apmeklēšanas un pirkumu veikšanas laikā, tiek apstrādāti kā konfidenciāla informācija. Kriptētu datu sakaru kanāls ar bankām nodrošina pirkuma veicēja personas datu un bankas rekvizītu drošību.

Privātuma politikas nosacījumi un grozījumi

Sākot izmantot Zegul Kayaks OÜ interneta vietni vai aizpildot pastāvīgā klienta pieteikumu, esi iepazinies ar šiem principiem un noteikumiem, kā arī piekritis tiem. Paturam tiesības nepieciešamības gadījumā mainīt privātuma politikas vispārējos noteikumus, informējot par to visus pastāvīgos klientus.

Par visiem jautājumiem un problēmām, kas rodas saistībā ar privātuma politiku vai datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz adresi contact-ne@taheoutdoors.com

Zegul Kayaks OÜ ir personas datu pārzinis, Zegul Kayaks OÜ maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus nosūta pilnvarotam apstrādātājam Maksekeskus AS.